Licencja

Creative Commons License
Treści/źródła wykorzystywane na stronie  mosem.eu za Simplicatus Research and Development licencjonowane zgodnie z zasadami opisanymi w  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Uprawnienia poza zakresem tej licencji mogą być dostępne za pośrednictwem http://simplicatus.no.